Bothe-Schnitzius

Već preko 80 godina prevozimo praškaste materijale u zemlji i inozemstvu.

Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu i užoj specijalizaciji u nekoliko oblasti, poznajemo dobro potrebe naših korisnika i lako nalazimo zajednički jezik sa njima.
Poznati smo kao pouzdan i fleksibilan partner u gradjevinarstvu i industriji stakla kao i u indrustriji odlaganja otpada.

Kao medjunarodna kompanija, zastupljeni smo na četiri lokacije u Njemačkoj i Českoj.

Počeli smo sa transportom kreča. Uz transport gipsa i cementa, kompanije u industriji gradjevinskih materijala i danas čine nasu glavnu bazu kupaca.

U industriji stakla stekli smo ime kao jedini transporter svih sirovina.

Sa našim vozilima za prevoz opasne robe prevozimo filtersku prašinu iz industrije za odlaganje otpada i ugalj u prahu.

Mi smo certifikovana kompanija za odlaganje otpada.

Industrija gradjevinskih materijala
Industrija stakla
Filterprašina
Crni ugalj
Previous slide
Next slide

Usluge

Kiper vozila

Kiper vozila

Naši kiperi uglavnom prevoze praškastu robu za industriju gradjevinskog materijala i stakla.

Samoistovarna prikolica

Samoistovarna prikolica

Silos vozila

Silos vozila

U zavisnosti od vrste robe koristimo ležeće silose (sisare) ili kip silo cisterne.

Opasni materijali

Opasni materijali

U našim ADR vozilima prevozimo filtersku prašinu i ugalj u prahu.

Poduzeće za odlaganje otpada

Poduzeće za odlaganje otpada

Kao certifikovana kompanija za odlaganje otpada vršimo transport istog.

Kran vozila

Kran vozila

Lokacije